پرینت

     به تعدادی نیروی کاری فعال برای ویزیت کارخانه ها صنعتی برای بسته بندی محصولات ، با باکس پالتهای چوبی و فلزی و تجهیزات کارگاهی و انبار داری نیاز می باشد .
    متقاضیان می توانند در صورت تمایل به همکاری به ایمیل
    nmt@hamrahco.co  رزومه کاری خود را  با عنوان رزومه ارسال نمایند.

    نحوه همکاری به صورت پاره وقت و پورسانتی می باشد.