پرینت

  در باره پالت

  پالت


  پالت سازه ای دو وجهی با مشخصات طول و عرض می باشد

  پالتها در حالت کلی به دو پلتفرم تقسیم می شوند

  1-      پالتهای لقمه دار ( بلوک دار)

  2-      پالتهای چهار تراشی

   

  پلتفرم نوع اول ( پالتهای لقمه دار ( بلوک دار) )
  پالتهای لقمه دار( بلوک دار ) پالتهائی هستند که در بیشتر مواقع دارای 9 لقمه هستند این پالتها قابلیت جابجائی از هر چهار طرف  را دارند
  پالتهای لقمه دار بیشتر برای جابجائی کیسه یا بشکه مورد استفاده قرار می گیرد . هر چند این نوع از پالتها را  می توان با تعقییر در ابعاد برای سایر محصولات مورد استفاده قرار داد ولی باید در نظر داشت پالتهای لقمه دار به استحکام پالتهای چهار تراشی نیستند  پلتفرم  نوع دوم ( پالتهای چهار تراشی )
  این پالتها بیشتر از دو طرف ( فقط  طولی  یا فقط عرضی)  قابلیت جابجائی دارند  ولی می توان با تعقیر در طراحی قابلیت جابجائی از هر چهار طرف را نیز به آن افزود
  پالتهای چهار تراشی را می توان در 
  ابعاد و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخت
   پالتهای چهار تراشی نسبت به پالتهای لقمه دار از استحکام بیشتری برخوردار هستند