پرینت

   


   

   

  نام : نورمحمد تمرازی

   

  سمت : کار آفرین و مدیر اجرایی

   

   کارشناس مهندسی مدیریت اجرایی

  کارشناسی ارشد مهندسی هوش مصنوعی و رباتیکز

   

  سوابق علمی و پژوهشی :

  عضو انجمن مدیریت ایران

  عضو انجمن مدیریت اجرایی ایران

  عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

  عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

  عضو انجمن کاپیوتر ایران

  توانائی : مشاوره و ساخت در  بسته بندی محصولات صنعتی 

  مشاوره در طراحی و ساخت سایتهای تخصصی

   مدیریت کسب و کار

  تبلیغات اینترنتی

   

  اطلاعات تماس :

  مرکز تلفن : 95118693-021

  فکس : 89787172-021

  تلگرام - ایمو- واتساپ - پیام کوتاه : 6448521-0919

   همراه مدیر (مهندس تمرازی) : 6933125-0912

    ایمیل : nmt@hamrahco.co

  وب سایت : www.hamrahco.co