پرینت

  در باره باکس پالت

  باکس پالت

  باکس پالت سازه ای مکعبی شکل  شش وجهی می باشد . وجهی که با زمین تماس مستقیم دارد را کف ( نشان دهنده  طول و عرض باکس پالت ) و دو وجه کوچک که در عرض باکس پالت و عمود به کف قرار دارند کلگی ( نشان دهنده عرض و ارتفاع ) و دو وجه بزرگتر  که در طول باکس پالت  و عمود بر  کف قرار دارند بدنه ( نشان دهنده طول و ارتفاع ) و سطح فوقانی  باکس پالت را که موازی بر کف  قرار دارد را درب ( نشان دهنده طول و عرض  باکس پالت ) می نامند  کلیه باکس پالتهای چوبی را می توانم در3 پلتفرم  (Platform) طراحی و پیاده سازی نمود  پلت فرم  نوع اول ( پلت فرم  شبکه ای )


  ساخت این پلت فرم با هدف سبک سازی سازه  و همچنین  نمایان سازی محصول داخل باکس پالت می باشد

  این پلت فرم  با متریال  چوبی خود به دو شکل 1- تخته های به صورت طولی (افقی) و پشت بندها به صورت عمودی  2- تخته ها به صورت عمودی و پشت بندها به صورت افقی طراحی می شوند


  محاسن پلت فرم

  1-      سبک سازی سازه

  2-      نمایان سازی محصول داخل باکس پالت

  3-      مناسب برای محصولات سبک

  4-      مناسب برای محصولات غیر حساس

  5-      مناسب برای محصولات بزرگ با جرم حجمی پائین

  6-      وزن کم محصول  معایب پلت فرم  1-     
  آسب پزیری احتمالی محصول داخل باکس پالت

  2-      عدم استحکام بالای سازه به لحاظ ضربات احتمالی از داخل و خارج و احتمال بیرون افتادگی محصول داخلی

  3-      امکان چیدمان باکسها در حالت استاتیک حد اکثر 2 باکس پالت

  4-      دقت بیشتر در جابجائی باکس پالتها بخصوص در زمان چیدمان باکس پالتها بر روی هم

   

  پلت فرم  نوع دوم ( پلت فرم  مسطح )


   ساخت این پلت فرم با هدف سبک سازی سازه  و همچنین  مسطح سازی باکس پالت می باشد

  این پلت فرم خود با متریال چوب و فراورده های چوبی (1- چند لائی ها  2- نئوپان ها و OSB    ها 3- فیبر ها و ام دی اف ها) به  سه شکل 1- تمام مسطح  2- مسطح با فریم داخلی  3- مسطح با فرم خارجی قابل اجرا می باشد  تمام مسطح  محاسن پلت فرم  1-     
  سبک سازی سازه

  2-      مسطح سازی  سازه

  3-      عدم مشاهده محصول داخل باکس پالت

  4-      وزن بسیار کم محصول  معایب پلت فرم


  1-      عدم امکان چیدمان باکس پالتها بر روی هم  و اشغال فضای بیشتر در انبار و حمل و نقل

  2-      عدم استحکام کافی سازه به دلیل عدم مقاومت در اتصالات پنل های سازه  مسطح با فریم داخلی  محاسن پلت فرم


  1-      سبک سازی سازه

  2-      مسطح سازی  سازه

  3-      عدم مشاهده محصول داخل باکس پالت

  4-      وزن کم محصول  معایب پلت فرم


  1-      امکان چیدمان باکسها در حالت استاتیک حد اکثر 2 باکس پالت

  2-      عدم مشاهده ظاهری قسمتهای مقاوم باکس پالت و امکان آسیب احتمالی بیشتر در جابجائی  به سازه

  3-      عدم استحکام بالای سازه به دلیل عدم مقاومت در اتصالات پنل های سازه  مسطح با فریم خارجی  محاسن پلت فرم  1-     
  سبک سازی سازه

  2-      مسطح سازی  سازه

  3-      عدم مشاهده محصول داخل باکس پالت

  4-      مشاهده قسمتهای مقاوم سازه و امکان جابجائی و چیدمان بهتر و ایمن تر سازه

  5-      وزن کم محصول  معایب پلت فرم  1-     
  امکان چیدمان باکسها در حالت استاتیک حد اکثر 2 باکس پالت

  2-      عدم استحکام بالای سازه به دلیل عدم مقاومت در اتصالات پنل های سازه

   

  پلت فرم  نوع سوم ( پلت فرم  غیر مسطح )   ساخت این پلت فرم با هدف مقاوم  سازی باکس پالت می باشد

   این پلت فرم به دو شکل کلی 1- تخته های به صورت طولی (افقی) و پشت بندها به صورت عمودی  2- تخته ها به صورت عمودی و پشت بندها به صورت افقی طراحی می شوند  تخته های به صورت طولی (افقی) و پشت بندها به صورت عمودی
     محاسن پلت فرم


  1-      محصول کاملا مقاوم

  2-      امکان چیدمان باکس پالتها به تعداد بیشتر بر روی هم 

  3-      اتصالات قابل اعتماد

  4-      عدم مشاهده محصول داخل باکس پالت

  5-      امکان ساخت باکس پالتها در هر ابعاد و هر ظرفیت

  6-      مشاهده قسمتهای مقاوم  سازه و امکان جابجائی و چیدمان ایمن تر سازه

  7-      نمائی از اقتدار و صلابت بسته بندی

   

   معایب پلت فرم  1-     
  وزن بیشتر محصول نسبت به سایر پلت فرم ها  تخته ها به صورت عمودی و پشت بندها به صورت افقی  محاسن پلت فرم  1-     
  محصول کاملا مقاوم

  2-      امکان چیدمان باکس پالتها به تعداد بیشتر بر روی هم 

  3-      اتصالات قابلاعتماد

  4-      عدم مشاهده محصول داخل باکس پالت

  5-      امکان ساخت باکس پالتها در هر ابعاد و هر ظرفیت

   6-      مشاهده قسمتهای مقاوم  سازه و امکان جابجائی و چیدمان ایمن تر سازه

   7-      نمائی از اقتدار و صلابت بسته بندی

   

   معایب پلت فرم  1-     
  وزن بیشتر محصول نسبت به سایر پلت فرم ها